ذهن آرام در بسکتبال

مهدی چاروسایی ,خبرنگارورزشی خورنا: یکی از اصلی ترین راههای موفقیعت در بسکتبال را میتوان داشتن ذهنی آرام دانست .چون باداشتن ذهنی آرام میتوان تمام کارهای ومکانیزم لازم رادر دوران جوانی که اوج یک انسان است راحت آموخت ودردوران حساس بزرگسالی هم به راحتی انجام داد.باذهنی آرام دیگر دربازی هم دچار سردرگمی نخواهد شد باز, یگ نکته را هم باید یادآورشوم اگر میخواهیم بازیکن کاری را که مربی او میخواهد انجام دهد باید ازهمان دوران جوانی ونوجوانی ذهنش را طوری آماده کنیم که به کار گروهی بیشتر عادت کرده باشد تاکار تک بعدی اینطور خیلی میتواند به اودر آینده اش کمک کند.

ازفکر کرد ن در باره چیزهای بیهوده هنگام تمرین وبازی جلوگیری کنیم . این کار فرصتی است برای. داشتن ذهنی آرام وراحت زیراداشتن ذهنی آرام باعث میشود تا کارهاتان را به خوبی انجام دهید. بطور مثال: درباره روش های پرتاب هایتان نه مدت زمان بازی. زمانی که از این تمرین در بازی هایتان استفاده می کنید، به پرتاب هایتان فکر نکنید و جداگانه انتخاب نکنید چراکه این کار شما را بیشتر به اشتباه می اندازد.

هیچ وقت از شکست خوردن نترسید زیرا همین تفکر تا ثیر زیادی درذهنتان و انجام کارتان داردبه خوبی می دانید که بیشتر اوقات میترسیدآیا این توپ گل میشو گل نمیشودکه همین امر باعث میشو پرتاب هایتان راگل نکنید. بنابراین باید ترس را از خود دور کنید و آرامش ذهنی خود را حفظ کنید تادر کارتان موفق باشید.

هیچ وقت ذهن خودتان را دچار آشفتگی نکنید وبه کاری که میش رو دارید فکر کنید طور مثال :ممکن است برخی اوقات به یک چیز توجه کنید یعنی زمانی که پرتاب هایتان بدون زحمت و راحت انجام می شود و بازی کاملا حالت سرگرمی دارد. زمانی که شما در منطقه خود هستید احساس غرور دارید که من الان هرکاری بخوام میتونم انجام بدم بنابراین تلاش کنید که به این موقعیت در بازی دست پیدا کنید. تمرکزتان بر روی پاک کردن ذهنتان از آشفتگی باشد. شما مجبور نیستید در طول انجام بازی به کارهایی دیگر فکر کنید چرا که ذهنتان مشغول می شود و تمرکز خود را در طول بازی از دست می دهید.

همیشه باذهنی آسوده به تمرین وبازی بپردازید اگر حتی بزرگترین مشکلات رادارید در هنگام تمرین وبازی ذهن خودرا آبدیت کنید زیرا زمانی که ذهنتان آسوده است بدنتان هم در آرامش خواهد بود و در زمانی که بدنتان در آرامش باشد پرتاب هایتان راحت تر و بهتر می شود. پس تمام تلاشتان را به کار بگیرید تا قبل از بازی به آرامش برسید. سعی کنید فکر کنید، حتی بازیکنان حرفه ای هم قبل از بازی فکر می کنند. برای فکر کردن خود را در شرایط مناسب قرار دهید و در مکانی کاملا آرام بنشینید. چشم هایتان را ببندید و به ذهنتان استراحت بدهید و توجه خود را به دم و بازدمتان معطوف کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.