يارانه مرداد امشب واريز مي‌شود

خورنا: در حالي كه گفته مي شد يارانه بايد در هفته دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شود، چند ماه است كه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مبلغ يارانه را در نيمه دوم ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌كند.

در صورتي كه يارانه 45 هزار و 500 توماني امشب به حساب واريز شود از فردا صبح قابل برداشت خواهد بود.

به گزارش ایسنا،بر اين اساس 74.5 ميليون نفر ايراني يارانه مرحله اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را دريافت مي‌كنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.