برگزاری مراسم تقدیر از ۳۶ نفر پیشنهاد دهندگان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

باقر گل‎‫ فر – خورنا: به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در روز چهارشنبه ۹۴/۸/۱۳ مراسمی با حضور مدیریت عامل شرکت به منظور قدردانی و تقدیر از ۳۶ نفر از همکاران که با ارائه پیشنهادات خود جهت رفع مسائل شرکت اقدام نمودند برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا مهندس حیدری دبیر نظام مشارکت ضمن ارایه گزارش تعداد پیشنهادات از اول تا کنون را ۶۴ فقره ، تعداد جلسات کمیته ۲۲ جلسه و تعداد جلسات مشترک بین کمیته کارشناسی و کمیته اجرایی ۳ جلسه بر گزار گردید.

در ادامه آقای مهندس بابایی ضمن تشکر از دست اندکاران نظام مشارکت این نظام را بسیار پر اهمیت خواندند بهدلیل اینکه کارکنان در اداره سازمان بطور مستقیم دخیل هستند و در رفع مسائل شرکت مشارکت می نمایند و کارکنان از اینکه در رسیدن شرکت به اهداف ترسیمی سهیم می باشند. احساس رضایت می نمایند و همین امر باعث بهبود عملکرد سازمان ، فضای کسب و کار و افزایش رضایتمندی پرسنل می شود. b%20015

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.