دومین شکست پتروشیمی بندرامام درآبادان

مهدی چاروسایی – خورنا:ازسری مسابقات لیگ برتر بسکتبال در هفته چهارم این رقابت در یک بازی حساس در آبادان تیم نفت آبادان میزبان تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام بود که توانست تیم خوب پتروشیمی بندرامام را با نتیجه ۸۲بر۷۸شکست دهد تا سومین پیروزی خودش راجشن بگیرد. وپتروشیمی بندرامام هم دومین شکست خودش را دراین فصل تجربه کند.

در این بازی میتوان به بازی خوب محمد حسن زاده بازیکن پست چهار نفت آبادان اشاره کرد که ریباندهای به موقعی رادر دفاع وحمله برای تیمش انجام داد , ودرکنار او آرن داوودی که بامدیرت خوب خودش در زمین بازی وپاس ها به موقعش باعث حرکت روبه جلو تیمش شده بود ,مهراد آتشی که یک بازی بسیار خوب ومنطقی را انجام دادو باشوت های سه امتیازی به موقعش باعث نجات تیمش در این بازی شده بود.

پتروشیمی بندرامام هم از همان کوارتر اول غافلگیر شد و واز تیم حریف عقب افتاد وگاهی اوقات هم به اختلاف زیاد هم میرسیداین عقب افتادگی, پتروشیمی در هرچهار کوارتر از حریف خودش عقب بود هر چه تلاش کرد نتواست بازی را ازنفت آبادان بگیرد.

فقط توانست اختلاف را کم کند. در این بازی نمیتوان گفت که بازیکنی در تیم پتروشیمی ازبازیکن دیگری بهتر بود .فقط میتوان به بازی ضعیف سوسابازیکن خارجی پتروشیمی بندرامام اشاره کرد که بطور کلی چیز خاصی از خود بجای نگذاشت .به قول گفتنی عیارش در این بازی حساس سنحیده شد.دراین بازی میتوان به حرکت زیبا هواداران پتروشیمی بندرامام هم اشاره کرد .که باوجود شکست تیم خود درمقابل نفت آبادان , تا لحظه. ی آخربازی فقط به حمایت تیم خود پرداختن ,برای اولین بار در سه سال اخیر است که پتروشیمی بندرامام در چهار هفته اول لیگ دوشکست را تجربه میکند .حال باید دید کادرفنی این تیم چه برنامه ایی را برای آینده این تیم در نظردارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.