گزارشی از دربی بسکتبال خوزستان

مهدی چاروسایی ,خورنا: از سری مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور در هفته چهارم این رقابتها دریک بازی حساس در آبادان دوتیم نفت آبادان _پتروشیمی بندر امام به مصاف هم میروند .

بازی این دوتیم که هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال را تحت شعاع خودش قرارداد,داری نکاتی میباشد.

که حساسیت این را بازی را دوچندان کرده است که میتوان به بعضی از آنها اشاره کرد ,از جدال شاگردان سابق شاهین طبع در تیم نفت آبادان که سالها شاگردشاهین طبع در تیمهای مختلف بوده اند .

بازیکنانی چون ,محمد جمشیدی ,محمد حسن زاده ,آرن داوود که بیشترین زمان بازی خودرا زیر نظر این مربی بوده اند چه درتیم ملی و چه درتیم باشگاهی , جدال حماد سامری و شاهین طبع هم میتواند زیبا باشد جدال مربی جوان لیگ و مربی باتجربه لیگ ,از جدال این دومربی میتوان به رکورد سامری اشاره کرد که تابه حال درمقابل شاهین طبع در خوزستان باخت نداشته است وقطعا همین نکات میتواند جدال این دومربی راحساس تر کند چون شاهین طبع به فکر پیروزی در این بازی و حفظ تیم خوددر کورس قهرمانی ورسیدن به صدر جدول است ودرمقابل حماد سامری, نگه داشتن رکورد شکست نخوردن خود درمقابل شاهین طبع درخوزستان و تلاش برای پیروزی دراین بازی و حفظ تیم خود در جمع چهارتیم است .این موارد باعث شد ,که رقابت بین این دو تیم را حساستر کند.

همچنین فردامیتوان به حمایت هواداران هردوتیم از تیمهای خود اشاره کرد که همیشه زیبابود وباعث حساسیت بازی شده است.

باید منتظر بود ودیدفردا چه نتیجه ایی بین این دوتیم رقم میخورد.

نفت آبادان دوامتیاز خانگی را کسب میکندویاپتروشیمی بادست پر به خانه بر میگردد.

بازی دوتیم نفت آبادان_پتروشیمی بندرامام فردا راس ساعت ۱۶درسالن ۱۷شهریور آبادان برگزار میگردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.