تقدیر و تشکر مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

باقر گل فر- خورنا: جناب آقای مهندس امیری مدیر عامل پتروشیمی بندر امام از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با اهداء لوح تقدیر وتشکر و قدردانی نمودند.

در این لوح آمده است:اینک که واحد تفکیک میعانات گازی سوم پتروشیمی بندرامام و خطوط ارتباطی آن از نظر کمی و کیفی در چارچوب شرایط قراردادی با موفقیت به انجام رسید. بدینوسیله از همکاری و کوشش مدیران و مهندسان و سایر همکاران آن شرکت تشکر و قدردانی می نمایم.

امید است در سایه عنایت خداوند بزرگ و بهره گیری از تجارب بدست آمده شاهد حضور فعال و گسترده تر آن شرکت در طرحهای صنعتی و توسعه ای کشور باشیم.a

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.