استاندار چند پست کلیدی را به رسانه فوق دلواپس استان دهد!

خورنا – افشار پرویزی بابادی – همای خوزستان: دوران ریاست جمهوری معجزه هزاره سوم فجایع بسیار زیادی را برای کشور داشت که پس لرزه هایش هنوز هم ادامه دارد.

یکی از معضلات به جا مانده از دولت مهرورز ادبیات شکل گرفته برخی محافل سیاسی با نام دلواپس است.گروه و گفتمانی که در دوران احمدی نژاد شکل گرفته بودند البته ایشان در زمانی که کلید پاستور در دستان احمدی نژاد بود نه تنها دلواپس نبودند بلکه تمام قد در خدمت دولت قبل بودند اما با روی کار آمدن دولت روحانی ایشان که دیگر جایگاهی در ادبیات سیاسی و مشی اعتدال نداشتند ناگهان دلواپس شدند و …..

گذری کوتاه و مختصر بر سبق دلواپس کفایت میکند.
این مجال و این کلام برای رسانه تند رو و دلواپس استان است که به حق گوی دلواپسی را از همه هم کیشان ربوده و به فوق دلواپس رسیده است البته دیری نمی پایید که با این ادبیات نوشتاری به فوق ستاره دلواپس ارتقاع یابد.
از نظر رسانه فخیمه فوق دلواپس نه تنها کاروان تدبیر خوزستان هیچ اقدامی نداشته است بلکه کارنامه ای سیاه سیاه برجای گذاشته است.
تمام مدیران یا مشکل دار هستند و یا ناتوان و تند ترین انتقادات در کمترین زمان حواله ایشان میشود دایره این انتقادات حتی به مدیران که منصوب شده و کار خویش را آغاز  نکرده اند سیطره دارد
در مورد آخر وقتی که مدیر جدید میراث فرهنگی منصوب شد فوق دلواپس با پیش کشیدن داستان ایران زمین نشان را نشان گرفت و اتفاق ایران زمین را تمام و کمال به ایشان نسبت داد.
البته اگر داستان ایران زمین را بیشتر واکاوی کنیم خواهیم که این اتفاق در دوران مدیرکلی چه کسی اتفاق افتاده است و شرح ماوقع چه بوده است و…..
البته رسانه فوق دلواپس بداند که این آزادی بیان را مدیون کدام دولت است

گذشته از کلام بالا بیاید نیمه پر لیوان را ببینیم و در خواست را از استاندار خوزستان مطرح کنیم حال که فوق دلواپس دستی بر آتش دارد و علامه دهر در باب انتقاد است حتما راهکارهای زیادی هم برای نقد مرقومه دارد چه اشکال ده یا بیست ارگان و سازمان مهم را به تیم فوق دلواپس دهیم و از توان ایشان استفاده کنیم باشد که خوزستان گلستان شود.
جهت تسهیل کار استاندار محترم چند ارگان را به طور مثال پیشنهاد می دهیم.مدیر کلی ارشاد استان،مدیر کلی میراث استان،شهرداری ، فرمانداری،اداره کار و تامین اجتماعی، جهاد کشاوری،آب و برق خوزستان و……..

افشار پرویزی بابادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.