دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند

باقر گل فر- خورنامعاونت محترم دانشگاه در محل دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان و پس از آن حضور معاونت محترم دانشگاه و اساتید و دانشجویان محترم  در تجمع ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی در بندر امام و سر دادن شعار مرگ بر آمریکا همراه با اقشار مردم شریف بندرامام خمینی (ره) حق علیه باطل را گفتند و در پایان مراسم سوزندان پرچم آمریکا و اسرائیل به پایان رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.