حضور سرمربی تیم ملی نوجوانان کشور بر سر تمرین تیم بسکتبال پتروشیمی مارون

مهدی چاروسایی , خبرنگار ورزش خورنا,پتروشیمی مارون که این روزها سیاست ورزشی خودرا سرمایه گذاری بروی جوانان شهرستان گذاشته ودر رشته های مختلف سرمایه گذاری کرده است شب گذشته سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران محمد مهدی ایزدپناه برسرتمرین بسکتبال این تیم حضور پیدا کرد و نظاره گر تمرین این تیم بود ودرپایان تمرین دقایقی رو هم باجوانان دست به توپ شد وبا آنها به بازی پرداخت که این حرکت وی باعث خوشحالی بازیکنان شده بود, وبعد از اتمام تمرین عکسهایی به یادگاری گرفته شد,هدایت تیم بسکتبال پتروشیمی مارون برعهده مسعود صانعی مربی ماهشهری میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.