در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

کیانوش راد: رسالت دانشجو آگاهی بخشی است/ برخی می خواهند صدای دانشجو را خفه کنند/ سیاست معطوف به قدرت، آفت جنبش دانشجویی است

خورنا -محمد کیانوش راد در نشست جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  که در دفتر وی در اهواز و در تاریخ هفتم آبان ماه و در آستانه ١٣ آبان برگزار شد  ، با اشاره به رسالت دانشجویان گفت :  سیاست چیزی نیست که ما انتخاب اش کنیم یابتوانیم از آن روی گردان باشیم.  آگاهی دانشجویان ، خواسته یا ناخواسته مقدمه بیداری و بیداری مقدمه رهایی است.
دانشجویان نمی توانند با مشاهده دردها و مشکلات جامعه از یکطرف و از طرفی فهم چگونگی رفع و بهبود اجتماعی سکوت و کناره گیری کنند. حالا ممکن است ، نحوه ورود آنها برای حل معضلات اجتماعی متفاوت باشد.اما برای اهل فهم ، بی تفاوتی معنایی ندارد.
وی با اشاره به اینکه ، عده ای در ظاهر باطرح اینکه دانشجویان  نباید پیاده نظام احزاب و جریانات سیاسی باشند ، اما خودشان ، تنها به استفاده پیاده نظامی و پادگانی اقدام می کنند و به این بهانه سعی در دور کردن دانشجویان از جریان حق طلبانه و آزادیخواهانه دانشگاهها دارند  .
از نظر آنها ، دانشجو اگر تنها پیاده نظام برخی جریانات  باشد و بدستور اوامر را اجرا کنند خوب است و  عیبی ندارد .

وی با توضیح این مساله که باید تفکیکی در فعالیت دانشجویان با احزاب قائل شد گفت : شما به دستور هیچکس موضعی نگیرد اما از موضع حق توسط هر خدب یا شخصی در جها منافع ملت ایران حمایت کنید. وی گفت ، طرح این مساله از نظر روانی برای دور کردن دانشجویان از حرکت های خق طلبانه و مستقل دانشجویی است.
ورود دانشجویان و جنبش دانشجویی و سیاست ورزی آنان  باید از منظر آگاهی بخشی باشد و نه کسب قدرت.
سیاست معطوف به قدرت در شان جنبش دانشجویی نیست. دانشجو سیاست اش معطوف به آگاهی و رهایی بخشی باید باشد. و بر این اساس ، از هر جریانی که در جهت خواست ملت است ، باید حمایت کنذ.
سیاست معطوف به قدرت ، آفت جنبش دانشجویی است. هدف جنبش دانشجویی ، نه دستیافتن به قدرت سیاسی ، بلکه نشر آگاهی های سیاسی و اجتماعی و پیشتازی در طرح دفاع از خواسته های تاریخی مردم یعنی آزادی و توسعه یافتگی است.
طرح این مساله که دانشجویان هزینه داده اند و باید از نتیجه این هزینه کردن ها ، بهره مند  گردند و بهره مندی نیز یعنی گرفتن پست و موقعیت ، خطا و انحرافی است که جنبش را از اصالت و پویایی و از آزادگی و حق طلبی باز می دارد.
در این حالت دانشجو ، نه ابزار وآلت دست این و آن و نه پیاده نظام حزب یا کسی خواهد بود ودر معاملات و بده و بستان های مرسوم سیاسی وارد نخواهد شد.
دانشجوی حقیقت طلبِ آزادی خواه ، از هر جریان سیاسی و اجتماعی که در جهت توسعه کشور و بسط آزادی های مدنی باشد حمایت می کند. زیرا مساله دانشجو، پست و موقعیت نیست ، مساله دانشجو رشد و توسعه آزادی و عدالت در کشور است.
دانشجویان باید با همه مشکلات مالی و محدودیت های ایجاد شده از سوی نهادهای خاص ، با شجاعت و ایستادگی ، رسالت حق طلبانه خویش را دنبال کنند. موانع و محدودیت هست و همیشه بوده و خواهد بود ، اما همراهی با مردم و فداکاری برای آنان ، انگیزه همیشگی و جزء لاینفک جنبش دانشجویی بوده است. نباید دلسرد و مایوس شد . اتفاقا در شرایط سخت ، همیشه جنبش دانشجویی پرانگیزه دار تر و مصمم تر راه خویش را دنبال نموده است. شما هم برای رفع موانع و محدودیت ها تلاش کنید ، اما ناامید و مایوس نشوید.
وزرات علوم و برخی مسولان دانشگاه ها ، متاسفانه آن طوری که باید و شاید با انجمن های اسلامی در صدور مجوزها و اجازه فعالیت ها همراهی نمی کنند که حتما باید در این زمینه تذکر داده شود  .
سیاست اعتدال نباید بهانه برای محدودیت ها باشد و روسای دانشگاه ها به این بهانه مانع فعالیت های قانونی دانشجویان گردند.
البته نهادهایی مثل دفتر نمایندگی رهبری و بسیج دانشجویی در دانشگاه ها نیز ، بدنبال اعمال سیاست های خاص خود هستند و آنها نیز گاهی خود را رقیب انجمن های اسلامی و کانون های دانشجویی می دانند .
با این همه هیچکس تا کنون نتوانسته از بسط جریانات سیاسی دانشجویی ممانعت کنند. برخی می خواهند صدای دانشجو را خفه کنند. و تنها صداهای موافق و حامی خویش را بشنوند ، اما این هدف انجام شدنی نیست.
جنبش دانشجویی نشان داده است که در محدودیت ها ، منسجم تر و قوی تر عمل خواهد کرد .
جنبش دانشجویی از اصلی ترین و پیشتازترین ارکان جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران است و در حوادث مهم و سرنوشت سازی چون انتخابات باید نقش خویش را در تقویت کلیت جریان اصلاح طلبی نشان دهد. اینها می خواهند تا دانشگاه و دانشجویان در انتخابات از مسایل انتخابات دور باشند.
دخالت در انتخابات هم از نظر آنها تنها زمانی که از اصول گرایان حمایت کنند خوب است . از نظر آنها دانشجو خوب ، دانشجو همسو با اصول گرایان است. دانشجویان از وردو در انتخابات چون منافع خاصی ندارند ، سخنشان بیشتر شنیده می شود. در هرجایی که دانشگاه هست ، حتما باید یک رکن انتخابات دانشجویان باشند.
جنبش دانشجویی هنوز هم معتبرترین مرجع مسایل سیاسی و اجتماعی نزد مردم است.
مردم به خلوص و دلسوزی و دانش و فداکاری نیروهای دانشگاهی معتقدند.
حضورو نقش آفرینی  دانشجویان در رویدا هایی چون  ١۶ آذر همواره بر تارک مبارزات مردمی و استقلال طلبانه ایران و جنبش دانشجویی خواهد درخشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.