دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه توسط شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی

خورنا – شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، پس ازانجام ممیزی نهایی توسط ممیزان شرکت DQS آلمان موفق به دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچهISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 شد.

در این ممیزی که به مدت سه روز و از تاریخ ۲۷ مهرماه با حضور ممیزان شرکت DQS انجام شد گواهینامه های مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  توسط شرکت عملیات غیر صنعتی اخذ گردید.

دریافت این گواهینامه حاصل تلاش مدیران و کارکنان شرکت در راستای برآورده سازی الزامات مشتری ، ارائه خدمات منطبق با نیازهای مشتری ، جلوگیری از آلودگی محیط زیستو ایمن سازی محل کار جهت کارکنان می باشد.

این گواهینامه ها که بر مبنای استانداردهای  ISO 9001: 2008 و ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001: 2007و صادر شده است ،  جهت استقرارحفظ و ارتقای سیستم ها ی مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. ضمن اینکه هر سال ممیزی مراقبتی برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم ها و انطباق بااستانداردهای مذکور برگزار خواهد گردید.

روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی ، کسب این موفقیت بزرگ را به مدیریت محترم و همه کارکنان پرتلاش شرکت تبریک و شادباش می گوید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چقدر برای این مدارک پول پرداخت شده؟
    چه تاثیری بحال شهروندان دارد؟