کیانوش راد ریس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خوزستان شد

خورنا –  دکتر محمد کیانوش راد ، ریس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خوزستان شد.

دومین جلسه س شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خوزستان که  متشکل از چهره ها و شخصیت های سیاسی استان خوزستان ( اعضای منتخب شورای راهبردی ) و به علاوه بیست و پنج حزب و تشکل فعال اصلاح طلب در استان خوزستان می باشد تشکیل جلسه داد .
این جلسه ، پنجشنبه ٧ آبان ٩۴، تشکیل گردید و طی آن پس از بحث پیرامون وضعیت انتخابات در استان و بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی استان توسط حاضران ، به اتفاق آراء دکتر محمد کیانوش راد نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد .
در این جلسه قرار بود شورا به انتخاب هیات ریسه شورای عالی سیاست گذاری استان مبادرت کند ، اما پس بحث و بررسی و اصرار و تمایل اکثریت حاضران در جلسه برای پذیرش مسولیت ریاست این شورا از سوی دکتر کیانوش راد، شورا با رای گیری مخفی ، دکتر محمد کیانوش راد را انتخاب نمود.
 اعضای این جلسه با اشاره به نقش محوری دکتر کیانوش راد در اصلاحات خوزستان و مقبولیت ایشان نزد تمامی گروه های اصلاح طلب ، از ایشان خواستند تا با پذیرش مسولیت ریاست شورا ، در انسجام بیشتر اصلاح طلبان خوزستان همچون گذشته کمک نمایند.
همچنین مقرر شد تا پس از تعیین آیین نامه داخلی شورای سیاست گذاری ، نسبت به انتخاب سایر اعضای هیات ریسه ، مطابق آیین نامه اقدام شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.