باران دوباره نفس ها را گرفت/۶۰۰خوزستانی راهی بیمارستان شدند

خورنا -نظری معاون اداره درمان استان خوزستان اظهار کرد :حدود ششصد نفر از بیماران تنفسی از شب گذشته تا کنون جهت انجام امورات درمانی و وضعیت تنفسی خود به بیمارستان های امام و گلستان خوزستان مراجعه کرده اند .

وی تصریح کرد :بارش باران و ریزش آلودگی هوا باعث تحریک مشکل تنفسی افراد حساس شده و مراجعه پررنگ آنها به بیمارستان های بزرگ استان را رقم زده است

معاون اداره درمان استان خوزستان تاکید کرد :توصیه میشود افراد بیمار، کودکان و افراد سالخورده از مواجهه با باران پرهیز کرده، درب ها و پنجره ها را بسته و دارو های خود را به موقع مصرف کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.