محرم پرچمدار مبارزه با انحراف ازارزشها

خورنا -محرم ،ماه انقلاب حسینی واحیای مجدداسلام ناب محمدی درگذراست.ماهی که درآن حسین وحسینیان درمقابل یزید ویزیدیان حماسه ای بزرگ آفریدند. که تا قیام قیامت جهان درتصور آن ناتوان خواهد بود.قیامی که مدرسه ای به بزرگی تاریخ بشریت است.

خورنا -محرم ،ماه انقلاب حسینی واحیای مجدداسلام ناب محمدی درگذراست.ماهی که درآن حسین وحسینیان درمقابل یزید ویزیدیان حماسه ای بزرگ آفریدند. که تا قیام قیامت جهان درتصور آن ناتوان خواهد بود.قیامی که مدرسه ای به بزرگی تاریخ بشریت است. محرم وکربلا تنهادرعزاداری وگریه خلاصه نمی شود بلکه ارزشهای نهفته درآن هزاران بار بیش از مراسمات است.
باید پرسید که چراواقعه کربلا رخ داد؟
چه کسانی براهل بیت رسول خدا شمشیر کشیدند؟
آیاکفارویهود یا نصاری بودند که سبط رسول خدا وسیدجوانان اهل بهشت رااینگونه به شهادت رساندند؟
آیا خدانشناسان ددمنش زینب کبری را باکاروان زنان وکودکان هاشمی شهر به شهر تا شام به اسارت بردند؟
مگرنه اینکه تک تک قتله امام حسین(ع)مسلمان بودندوبرای تبرک وخیروثواب به جنگ نواده رسول خداوولی امرزمانشان رفتند؟
جامعه اسلام راچه می شود که تنها پس از۵۰ سالازرحلت پیامبر عظیم الشان اسلام اینگونه بی مهابا کمر به قتل فرزندان ایشان می بندند؟
چگونه است آنانکه دررکاب علی مرتضی افتخار مجاهدت درراه حق راداشتند درشمشیر کشیدن برروی پسر علی گوی سبقت را ربوده بودند؟
امام حسین (ع)هنگامی که به همراه اهل بیتش از مکه خارج شدند درآن وصیت نامه عارفانه خود فرمودند: من برای اصلاح امت جدم خارج شده ام.
ایشان بدرستی به دردوبیماری که گریبانگیر جهان اسلام بود آگاه بودند. درمانش راهم خوب می دانستند. انحراف ازمبادی وارزشهای واقعی اسلام ودیگر دنیازدگی مسلمانان که ازدوره خلافت عثمان خلیفه سوم بین مسلمانان فراگیر شده بود.
۱۴۰۰سال بعد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران سیدی اندیشمند از نوادگان آن امام همام با تاسی ازمنبع لایتناهی علم الهی وولایی اهل بیت می فرماید که: مگذارید این انقلاب بدست نااهلان بیا فتد.
گواینکه ایشان نیز دریافته بودند که علت العلل انحراف انقلابی که برایش زحمتها کشیده شده وبرسر استمرارآن خونها داده شده تنها وتنها انحراف از ارزشهای اسلامی ودنیازدگی است یعنی فاصله گرفتن از مکتب حسین(ع).
امام امت مرارا تاکید داشتند ودرجای جای سخنان ارزشمندخودبیان می نمودند که مباداانقلاب از مسیرخودخارج شود.
آیا همه ما این پیام امام رانصب العین خود می دانیم.
آیا همه مسئولین درتمامی سطوحی اجرایی،قضاییوتقنینی براساس این دستور برگزیده می شوند؟
آیا متوجه هستیم که چه کسالنی را بر امور مردم می گماریم؟
بارها پیش آمده افرادی را در غیرجایگاه بکار گمارده شدند که بجای آنکه عامل خدمت به خلق الله باشند، بساط رشوه، رانت، اختلاس ، فامیل بازی و…راراه انداخته ویا حداقل جاده را برای آن صاف نموده اند؟
این همان انحرافی است که امامی که سقوط ابرقدرت شرق- کمونیست – را پیش بینی کرده بود گوشزد نموده است.
مقام معظم رهبری نیزسالهاست که برپاکدستی مسئولان تاکید می نمایند وبا استعانت از حدیث شریف “الناس علی دین ملوکهم” از کارگزاران خواسته اند کاری نکنند که اعتماد مردم بوسیله کارهایشان به نظام وانقلاب، خدای ناکرده کم شود.
انحراف فرقی نکرده وبین حادثه کربلا وانحراف ازارزشهای انقلاب اسلامی فاصله ای نیست وتنها افراد ومکانها تغییر کرده ولی هدف وارزشها هنوز پابرجاست.
امام حسین (ع)با خون خود ارزشهای حقیقی اسلام نبوی راکه برای سالها از جامعه اسلامی رخت بربسته بود دوباره احیاکرد، ارزشهایی که امام خمینی(ره) ومردم برای برپایی آن قیام کردندوانقلابی به شکوه تاریخ رقم زدند.
انقلابی که بارهبری فرزانه می خواهد طلایه دار ارزشها باشد.

غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.