تصاویر شب سوم تا پنجم محرم حسینیه اعظم شهرستان دزفول

خورنا – مراسم عزاداری محله متحده سیاهپوشان شهرستان دزفول همه سال در محرم و صفر میزبان عزاداران حسینی میباشد IMG_3797

IMG_3816

IMG_3822

IMG_3845

IMG_3885

IMG_3895

IMG_3902

IMG_3939

IMG_3982

IMG_3984

IMG_3987

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.