تشکیل اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در سال تحصیلی ۹۵ـ۹۴

خورنا -اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در سال تحصیلی ۹۵ـ۹۴ با حضور دکتر سروش زرین آبادی رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، دکتر مازیار نوعی سرپرست واحد ماهشهر و اعضای جدید این شورا در سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دکتر حسین انارکی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و رئیس شورای انتشارات این واحد دانشگاهی با اعلام این خبر گفت: شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر پس از اخذ احکام اعضای جدید با حضور اعضای این شورا تشکیل و در خصوص کتب ارائه شده توسط اعضای این واحد دانشگاهی بصورت تالیفی و ترجمه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد ا%B