ورود دارو، مواد بهداشتی، آرایشی و فرآورده های غذایی تقلبی به مناطق آزاد!

خورنا – مطابق بررسی های انجام شده بسیاری از این موارد نیز اجناس تقلبی است که به لحاظ اهمیت سلامت مردم در این موضوع ورود جدی کرده ایم.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ترخیص هر گونه کالای مرتبط با سلامت و تجهیزات بهداشتی باید با مجوز وزارت بهداشت باشد گفت: متاسفانه ترخیص این کالاها در برخی از مناطق آزاد به صورت غیر مجاز انجام شده که این موضوع باعث ورود کالاهای غیر بهداشتی به کشور شده است.

دکتر رسول دیناروند در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران افزود: بعضی از مسئولان در مناطق آزاد به گمان اینکه  چون این مراکز جزو مناطق آزاد است  و لذا برای ورود کالاهای مرتبط با سلامت نیاز به اخذ مجوز وجود ندارد  اقدام به صدور اجازه ی ترخیص این کالاها می کنند.

معاون وزیر بهداشت خاطر نشان کرد :ترخیص هر نوع کالای مرتبط با سلامت از آرایشی و بهداشتی ، دارو، مکمل و تجهیزات پزشکی و فرآوردهای غدایی باید با تائید و مجوز  وزارت بهداشت باشد که متاسفانه این موضوع در برخی از مناطق آزاد رعایت نمی شود.

وی ادامه داد: در بعضی از این مناطق تجهیزات بهداشتی و آرایشی ،دارو و فرآورده های غذایی را که واردات آنها به کشور مجاز نبوده و دارای مشکلات متعدد بهداشتی نیز هستند اجازه ترخیص داده شده است.

به گفته معاون وزیر بهداشت مطابق بررسی های انجام شده بسیاری از این موارد نیز اجناس تقلبی  و دارای مشکلات بهداشتی است که به لحاظ اهمیت سلامت مردم در این موضوع ورود جدی کرده ایم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.