دوازدهمین قسمت از طنز انتقادی مشکل گشا منتشر شد/ از استخدامی های فامیلی تا سانسور صداو سیمای خوزستان

خورنا –

 

زلزله ای به نام مشکل گشا که به جان مسئولین دزفول افتاد

دوازدهمین قسمت از طنز انتقادی مشکل گشا با اخبار داغ و چالشی…

در هیاهوی استخدامی های فامیلی، رسانه ها به دنبال پاسخ میگردند!

تیغ سانسور صدا و سیما بر سر رزمندگان دزفول!

گوشی شهردار و تلنگرهای زیست محیطی

به همراه نخود و کشمش های این ماه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.