زورخانه ای که پشت مرام پهلونی مسئولان گم شد

روزی روزگاری در اندیمشک زورخانه ای بود…

خورنا: امروز حدود پنج سال از کلنگ زنی و احداث زورخانه این شهرستان می گذرد که با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی به حال خود رها شده و بعد از سالها در میان مرام پهلوانی مسئولان ورزش به فراموشی سپرده شده است.

به نقل از اندیمشک جوان ، ورزش باستانی زورخانه ای و گودهای آن به فراموشی سپرده شده اند و پهلوانان نامداری که الگوی فتوت و جوانمردی هستند و در این ورزش فعالیت داشتند از یادها رفته اند که باید به جامعه معرفی شوند.

اندیمشک در گذشته های نه چندان دور یکی از فعال ترین شهرهای استان در زمینه ورزش باستانی بوده و حرف هایی در این زمینه برای گفتن داشت.

امروز حدود پنج سال از کلنگ زنی و احداث زورخانه این شهرستان می گذرد که با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی به حال خود رها شده و بعد از سالها در میان مرام پهلوانی مسئولان ورزش به فراموشی سپرده شده است.

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۵۳۱۵

بی مهری مسئولین ورزش شهرستان و استان به این زورخانه باعث شده تا علاوه بر اینکه این ورزش و بنایش در اندیمشک به فراموشی سپرده شده اند کما اینکه درب و پنجره های آن نیز به سرقت رفته است.
ورزش پهلوانی و باستانی زورخانه ای میراث گران بهایی است که ارزش های دینی و ملی ما را در خود جای داده است و نباید گرد فراموشی بر آن پاشیده شود و اینطور مظلوم و بی پناه باشد.

این ورزش باستانی علاوه بر قدمت طولانی، دارای کارکردهای فراوانی است که با احیای آن می توان بهره کافی را از این ورزش برد.

پهلوانان نامداری که الگوی جوانمردی، معرفت، ازخودگذشتگی و پایبندی به ارزش های دینی هستند در این ورزش زورخانه ای گام نهادند و برای ترویج آن تلاش های فراوانی کردند.

مشتاقان فراوانی در اندیمشک چشم به راه اراده و مرام پهلوانی مسئولان ورزش اندیمشک و استان هستند تا این چند درصد باقیمانده پروژه زورخانه اندیمشک را به پایان برسانند و مرام پهلوانی خود را به مردم اثبات کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.