استراتژی چینی ها و زمین گیر شدن تیم ملی بسکتبال ایران!

خورنا – مهدی چاروسایی_ سرویس ورزشی: تیم ملی بسکتبال ایران با استرس و عدم آمادگی مقابل تیم آماده وجوان چین قرار گرفت و درهمان کوارتر اولقافیه را به چینی های قبراق که ازپشتیبانی وتشویقهای بی امان تماشاچیان خودی بهره مند بود باخت.

عدم کارایی وبه ثمر ننشستن توپهای بازیکنان تیم ایران نشان از سردر گمی و عدم آمادگی روانی آنها برای این بازی مهم وسرنوشت ساز می داد.

باخت ملی پوشان ایرانیدر بازی چندی قبل ایشان در تورنمنت چین موجب دلهرهواسترسی بود که بوضوح در چهره وحرکات ناهما هنگ آنان قابل رویت ما فقط توانستیم دو شوت سه امتیازی  بزنیم!

چینیها با بردن بازیکنانی مثل حدادی ، کامرانی ونیکخواه به لیگشون بازی آنها را کاملا آنالیزکردن وخیلی خوب به نقاط ضعف و قوتشون پی بردن و امروز با بستن آنها تیم ایران را فلج کردناین سه بازیکن یعنی کامرانی و حامد حدادی وصمد نیکخواه فونداسیون تیم ایران بودند و با از کار افتادن آنها تیم ایران فلج وزمینگیر می شد کههمینطور هم گردید.

پس چینیها از دوسال پیش با دادن حق الزحمه های چشمگیر وبردن بازیکنان کلیدی ایرانبرای امروز نقشه دادشتند که درکارشان کاملا موفق  شدند وبه نتیجه ی دلخواه هم دستیافتند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.