خیابان ها در محاصره وانت های میوه فروش

خورنا – خیابان شلوغ است و ترافیک نسبتا زیاد، گویی تصادفی شده است اما نزدیک تر که می شوی می بینی چیزی نیست جز حضور انبوه میوه فروشان دوره گردی که تا وسط خیابان حتی کمی آن طرفتر را هم به محاصره خود درآورده اند و وسایل نقلیه به سختی امکان عبور دارند.

وقت هایی می شود آن هم در اوج گرمای هوای اهواز و در ساعت بازگشت مردم به خانه هایشان وانت هایی حامل میوه و سبزی ، خیابان ها را قرق کرده اند تا با کمی به اصطلاح ارزان فروشی نسبت به مغازه ها و دیگر جاها بار خود را به فروش برسانند.
بیشتر وقت ها برایم جای سوال داشته که متولیان نظارت بر این امر کجایند که دوره گردان بی محابا خیابان ها را محاصره می کنند و ککشان هم نمی گزد چه اتفاقی ممکن است از این کارشان حادث شود؟
آنچه تعجب مرا به دنبال دارد این است که ماموران راهنمایی و رانندگی هم که تیزبینانه به دنبال ثبت تخلفات رانندگان هستند حتی با دیدن تخلف وانت های میوه فروش عکس العملی نشان نمی دهند و اینها همچنان به کار خود ادامه می دهند و در نتیجه رانندگان دیگر وسایل نقلیه با مشکلاتی مواجه می شوند.
حسابش را بکنید دوره گردان تا وسط خیابان آمده باشند و برخی رانندگان هم به هوای یک خرید ارزان خودروهایشان را همانجا نگه دارند و این می شود قوز بالا قوز.
هوای گرم و خیابان شلوغ و فروشندگان میوه به دست و حتی روی سر، آن هم درست در وسط خیابان شلوغ که خودروها با شتاب از آن محل گذر می کنند ، این برای خیلی ها اتفاق افتاده که یکهو فردی را در وسط خیابان و میوه به دست می بیند و با کمی پیچ و تاب دادن خودرو از کنارش عبور می کنند.
حتی برای رانندگان تاکسی ها هم این اتفاق افتاده که گمان کرده اند این ها مسافران و برایشان بوق و چراغ زده اند اما وقتی نزدیک تر شده اند خودشان هم از این کار خنده شان گرفته است.
نمونه هایشان کم نیست؛ فلکه دانشگاه، فلکه گلستان، فلکه شهرک دانشگاه، فلکه فرهنگ شهر، زیر پل کابلی اهواز، جاده کوت عبدالله که جاده خطرناکی است، پاداد که از ابتدا تا انتهایش را در برگرفته اند، فاز دو پاداد، سپیدار، باز هم از این دست دوره گردان میوه فروش هستند که جز به فروش میوه ها و سبزی ها خود به چیز دیگری نمی اندیشند.
همین چند وقت پیش بود که یکی از فروشندگان نزدیک بود زیر خودرو برود و جان خود را از دست بدهد.
باید تاسف خورد به حال این شهر، مسوولان شهری و بیشتر از آن به مردمانش که تا به حال کسی نبوده که با این دوره گردان برخورد کند و این کار همچنان به قوت خود باقی است.
روی سخن با شماست آقای شهردار!
بی گمان خودتان هم بارها و بارها این معضل را دیده اید و این که چرا تا به حال واکنشی از خود نشان نداده اید جای بسی سوال است؛ هر چند که معضلاتی از این دست بسیار است.
شاید کارهای مهمتر از این بوده که حتی نیم نگاهی هم به حل چنین معضلاتی نکرده اید؛ به هر حال شهرداری است و کلی معضل و کار و حتی کارهای عقب افتاده و ناتمام مانده.
سکوت در برابر معضلات شهری تبعات بسیار دارد و دودش بیشتر به چشم مردم می رود تا آقایان مسوول؛ شاید دغدغه های مسئولان شهری بیش از اینها و سنگین تر از آنچه هست بوده که رفع این معضل ها ارزش چندانی نداشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.