رنجنامه یک شهروند بندر امامی در خصوص مشکلات مسکن مهر

خورنا – مسکن مهری که مورد بی مهری قرار گرفت وهیچ توجهی به ان نمی شود مسکنی که قرار بود تسکین دهنده ی الام ودرد های مستضعفین ومحرومین باشد به کابوس وعذاب انها مبدل شد ودربعضی مواقع موجب سرافکندگی پدر نزد خانواده شده که چرانمی توانی مانند پدر ومادر فلان کس در شهر خانه بگیری وبه قول خودشون چرا به بیابان امدی مگه ما جزء مردم همین شهر وکشور نیستیم چرادرقرن تکنولوژی وپیشرفت مادرجا میزنیم به راستی پدر خانواده چه جوابی دارد ؟چگونه فرزند وهمسرخود را قانع می کند؟ایا جدول گذاری وآسفالت کردن یک شهرک باید جزء ارزوهای یک کودک ایرانی شود ؟خواهشمند است قبل از هر فاجعه وبحران اجتماعی به فکر چاره و راهکار حل ان باشیم

مسکن مهر بندر امام درحدود ۲کیلومتری از شهر بندر امام واقع شده وتقریبا به شهرک شهید دستغیب متصل است مدت زیای است که تعدادی واحد مسکونی در انجا ساخته شده وخانواده هایی درانجا ساکن هستند ولی از بدیهی ترین امکانات ممکن محروم هستند ازجمله نداشتن روشنایی وامنیت که در بیشتر مواقع باعث رعب ووحشت عابرین شده وحیوانات ولگرد موجب ترس کودکان وخانواده ها شده .داشتن جاده اسفالت به یک رویا تبدیل شده که باشروع بارندگی امکان عبور ومرور وجود ندارد .مدرسه ان مدت دوسال است نیمه تمام رها شده .فاظلاب ان خروجی ندارد .بین بلوک های ساخته شده مسطح نیست ورفت وامد به درون ساختمان ها مشکل شده است این شهرک به یک تبعید گاه شباهت دارد هیچ گونه خدماتی از سوی شهرداری داده نمی شود دراین شهرک یک درخت نمی بینی وفضای ان خسته وبی روح به نظر می رسد

لازم به ذکر است که درمسکن مهر بندر امام خمینی حدود جهار تعاونی فرهنگی وحدود ۴۵تعاونی غیرفرهنگی درقالب سه اتحادیه وحدود ۵۰۰۰نفر عضووجود دارد

ابوالقاسم کمالی فرد

مدیر عامل تعاونی سه فرهنگیان بندر امام خمینی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بنده از سال ۸۷ عضو تعاونی مسکن مهر بندرامام خمینی میباشم (تعاونی ۵۱) متأسفانه این تعاونی تاکنون یک واحد هم تحویل کسی نداده است.عمده مشکلات تعاونی مسکن مهر در این شهر بخاطر بکار گیری افرادی کم تجربه،غیرمتخصص و همچنین نداشتن تعهد بعنوان مسئولین این تعاونیها میباشد.