پس از یک سال؛ برای روشنایی بلوار پیام آوارن دزفول همچنان بودجه ای اختصاص نیافته است

خورنا – محسن نمازی فر رئیس اداره برق دزفول در خصوص روشنایی بلوار پیام آوران ح فاصل خیابان آفرینش و خیابان فردوسی که قریب به یک سال از بهره برداری این بلوار میگذرد و اما همچنان روشنایی آن تامین نشده به خبرنگار خورنا چنین پاسخ داد:  منتظر اختصاص بودجه از سمت فرمانداری ویژه هستیم که در صورت اختصاص یافتن بودجه در اسرع وقت اقدام به تامین روشنایی این بلوار مینمائیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.