اهالی مسکن مهر شوشتر در انتظار زمستان سخت بدون داشتن گاز و آسفالت / اگر مسئولان اقدام نکنند مردم در گِل و لای گیر می کنند + گزارش تصویری

خورنا: اگر مسئولان برای مشکل عدم آسفالت پروژه مسکن مهر شوشتر تا قبل از زمستان اقدامی انجام ندهند شهروندان ساکن در این منطقه در گِل و لای گیر می کنند . ضمن اینکه بخش شرقی پروژه مسکن مهر فرهنگ شهر شوشتر نیز فاقد گاز می باشد و در صورت ادامه این روند ، اهالی مسکن مهر باید زمستان سختی را در انتظار داشته باشند .

گزارش تصویری خبرنگار خورنا در شوشتر از مشکلات مسکن مهر فرهنگ شهر در شوشتر :

2 3 4 5 6 7 8 9 10

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.