معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندر خوزستان منصوب شد

خورنا – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وبین الملل استانداری خوزستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی استاندار خوزستان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وبین الملل استانداری  منصوب شد.

به گزارش  اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان دکتر مهرداد نیکو به عنوان معاون استاندار در امور اقتصادی وبین الملل منصوب گردید.

در قسمتی از این حکم آمده است:توسعه تجارت خارجی،تنظیم بازار ،رشد سرمایه گذاری ،بهبود وضعیت اشتغال استان وهماهنگی بین بخش های اقتصادی و اموربین الملل از جمله وظایف اصلی آن معاونت است.

نیکو پیش از این معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.