اصلاح طلبان خوزستان از اختلاف دست بردارند

خورنا -متاسفانه مدتی است که اخبارخوبی ازاصلاح طلبان خوزستانی به گوش نمی رسد وبانگ اختلاف وشتات درسپیده دم امیدحضور به صدادرآمده است. اتفاقی بس نا میمون ونامبارک که چیزی جزتخریب برای جریان وفعالان اصلاح طلب استان دربرنخواهدداشت.

خورنا -غلامعباس کاظمی: متاسفانه مدتی است که اخبارخوبی ازاصلاح طلبان خوزستانی به گوش نمی رسد وبانگ اختلاف وشتات درسپیده دم امیدحضور به صدا در آمده است، اتفاقی بس نا میمون و نامبارک که چیزی جزتخریب برای جریان وفعالان اصلی در بر نخواهدداشت.

پس از انتخابات خرداد۹۲ وانتخاب دولت تدبیر وامید که به واقع بارقه های امید رادرفضای سیاسی ، اجتماعی وحتی اقتصادی کشورزنده کرد، فعالان استان خوزستان نیز باحضوراستاندار معتدل ومیانه رویی چون آقای مقتدایی فضای نسبتا مناسبی رابرای فعالیت مجدد واینبارتشکیلاتی فراهم دیدند.

بطوری که تقریبا اکثراحزاب سیاسی وتشکلهای اجتماعی وفرهنگی فعالیت خودراآغازنموده وگاها همایش ها وکنگره هایی رادراستان ترتیب دادند.

اما قریب به دو ماه است که خبری ناخوشایند ذهن بیشتر دلسوزان اصلاح طلب استان رابه درد آورده وآن اختلافات گاها پیش پاافتاده ایست که بقیمت تخریب مجموعه های فعال استانی وشهرستانی جریان اصلاح طلبی منجر می گردد.

فراموش نکنیم که فعالان استان دوره ای سخت وبس ناخوشایند را پشت سر نهاده اند .

لذا از بزرگان وپیشگامان تفکراصلاح طلبی استان انتظار میرود دراین گشایش ایجاد شده به لطف حماسه حضور مردم، بجای گسترش اختلافات به رفع ورجوع ناملایمتی ها واختلافات بین بدنه فعال ونیروهای توانمند استانی اقدام نموده وتمام هم وغم خودرا درمسیر اتحاد، همبستگی وهم افزایی جریان اصلاحات دراستان خوزستان قراردهند تا باتلاش وهمکاری دوستان بتوان هرچه بیشتر به جامعه مدنی وتوسعه فرهنگی واقتصادی استان عزیزمان، خوزستان خدمت مناسبی ارایه داد.

غلام عباس کاظمی- فعال اجتماعی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • واقعا همش بدنبال تخریب همن
    وواسه پستهای مهم درگیرن
    کگسی بفکر تفکراصلاح طلبی نیس