نظام پرستاری اهواز حوادث اخیر در زاهدان و ساوه را محکوم کرد

خورنا – هیئت رئیسه و اعضای سازمان نظام پرستاری اهواز طی بیانیه خشونت چند روز اخیر همراهان بیماران در مقابل پرستاران در اورژانس های زاهدان و ساوه را به شدت محکوم نمودند.

طی تماس تلفنی آقای بوعذار عضو ارشد سازمان نظام پرستاری اهواز با خبرنگار ما این سازمان برخوردهای ناشایست برخی همراهان بیماران با پرستاران زحمتکش و بی ادعای بیمارستانهای زاهدان و ساوه را عملی بسیار غیراخلاقی توصیف نمودند و از مسئؤلین مربوطه و سازمان نظام پرستاری کشور خواستند برای جلوگیری از نهادینه شدن اینگونه برخوردها نسبت به پرستاران و دفاع از قداست شغل پرستاری نسبت به این موضوع سکوت نکرده و از طریق مراجع قضایی و مسئولین امور حقوقی دانشگاههای مربوطه تا حصول نتیجه نسبت به برخورد با افراد خاطی و قانون شکن که به حریم مقدس پرستاری هتک حرمت نموده مجدانه برخورد نماید تا خدایی نکرده سکوت در مقابل این افراد نوجب سلب انگیزه خدمت در میان همکاران پرستار نگردد امید است مسولین محترم ساده از کنار این موضوع مهم و قابل تأمل نگذرند .

هیئت ریسه و اعضای سازمان نظام پرستاری اهواز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.