از دیالوگ جناب خانی با استاندار و مدیران دولت قبل تا چاقوی حمایت اروندی ! +تصاویر

خورنا – در سومین شماره طنز و کاریکاتور کاکو جناب خان، کاکو را از میدان به در کرده و یکه تاز شده و به همه جا سرکی کشیده و در نهایت هم مدیران را از دعاهای جناب خانی خویش بی نصیب نگذاشته است.

همچنین بداهه ای در باب کاندیدای مجلس به راه افتاده که نیش کاکو را تا بناگوش باز کرده و سرانجام به اینجا ختم شده که :

یک پرس از این کاندید
یک شارژ از آن کاندید ! 

کاکو از امروز در کیوسک های مطبوعاتی استان توزیع می شود. درآمد این نشریه نیز تقدیم می شود به کودکان سرطانی؛ هر چند ناچیز و اندک اما تلنگری ست به خودمان تا یادمان باشد در هیاهوی زمینی و فراسوی خنده ها ، هستند کودکانی که خنده از رخسارشان رخت بربسته و امروز نه محتاج ، بلکه چشم به راه یک دیدارند…

۲۰۲۸۴_۸۷۸ ۲۰۲۸۵_۱۸۲

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.