نشست مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

خورنا -به منظور تبادل افکار و همفکری در راستای انجام فعالیت های پژوهشی جلسه ای با حضور مسئولین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، در این جلسه که با حضور دکتر مازیار نوعی سرپرست واحد ماهشهر، دکتر حسین انارکی اردکانی معاون پژوهش و فناوری و دکتر حمید کاظمی اسفه رئیس دانشکده مهندسی شیمی به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و دکتر بهروز روزبهانی معاونت برنامه ریزی و دکتر امین احمدپور مسئول دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برگزار شده بود از سوی دو طرف بر استمرار و تحکیم همکاری در زمینه تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده قبلی تاکید شد.
همچنین در این جلسه مقرر گردید که شرایط استفاده از تجهیزات تحقیقاتی طرفین در انجام طرح های پژوهشی مهیا و تسهیل شود و تفاهم نامه پژوهشی توسط نمایندگان طرفین تهیه و جهت امضا ارائه گردد.
در ادامه جلسه دو طرف در خصوص چالش ها و موقعیت های پیش روی صنعت و دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.