رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب شد +عکس حکم

خورنا – با تصویب شورای انقلاب فرهنگی و ابلاغ دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر یوسف پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول شد.

در بخشی از این ابلاغ به قانونمداری،اعتدال گرایی و منشور اخلاقی تاکید شده است.دکتر یوسف پریدار در اسفند ماه ۹۳ بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دزفول از طرف وزیر بهداشت معرفی شد.

حکم_دکتر_پریدار_۱۹۰۱۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.