سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک

طرح مبارزه بیولوژیک کرم ساقه خوار در اندیمشک اجرا شد

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با هدف توسعه کشت و افزایش تولیدات محصول های کشاورزی در شهرستان، طرح مبارزه بیولوژیک برعلیه کرم ساقه خوار ذرت در اراضی کشاورزی اندیمشک، اجرا شد.

محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: با هدف توسعه کشت و افزایش تولیدات محصول های کشاورزی در شهرستان، طرح مبارزه بیولوژیک برعلیه کرم ساقه خوار ذرت در اراضی کشاورزی اندیمشک، اجرا شد.

وی گفت: این طرح از طریق تله های فرمونی در اراضی تولید کننده این محصول در شهرستان، اجرا شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک عنوان کرد: طرح مبارزه بیولوژیک برعلیه کرم ساقه خوار ذرت در اراضی کشاورزی اندیمشک، برای اولین بار در شهرستان طراحی و در اراضی شهری و روستایی تولید کننده ذرت به اجرا رسیده است.

وی افزود: آفت ساقه خوار ذرت، یکی از آفات مهم تولید محصولات کشاورزی بوده که در صورت رشد و پرورش در اراضی کشاورزی، خسارت گستدرده بر تولید ذرت وارد و سبب زیان تولید کنندگان این محصول می شود.

آفرین بیان کرد:از مزایای این نوع مبارزه بیولوژیکی، کاهش هزینه ها برای کنترل آفت، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، بهداشت و سلامت، صرفه جویی اقتصادی نسبت به مبارزه شیمیایی می باشد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک عنوان کرد: مبارزه بیولوژیک برعلیه کرم ساقه خوار ذرت ،علاوه حذف مبارزه شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، زمینه تولید محصول سالم و ارگانیک این محصول ها را در شهرستان فراهم می کند.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.