درد دل جمعی از فعالان آبادانی با ترکان

اينجا آبادان است ، منطقه اى آزاد از جمهورى اسلامى ايران

خورنا –

هرزه بیند روانِ بیننده ، آفرین جز به آفریننده

جناب آقاى مهندس على اکبر ترکان

دبیر محترم شوراى عالى مناطق آزاد جمهمورى اسلامى ایران

با سلام و تحیات

اینجا آبادان است ، منطقه اى آزاد از جمهورى اسلامى ایران
منطقه اى که آزاد بودنش را از آزادگى مردمانش دارد نه بخشنامه ها و اساسنامه هاى دولتى ، شکست حصر آبادان در دوران جنگ تحمیلى به تصویب هیچ هیأت مدیره اى نرسید ، آزاد سازى خرمشهر، حاصلِ تصمیم گیرى هیچ مدیر عاملى نبود.
نام آشنا بودنِ آبادان ، قبل و بعد از انقلاب اسلامى ، نه از صنعت نفت بوده نه از موقعیت جغرافیایى این شهر مرزى.
فرهنگ مردم آبادان ، مُهرى پررنگ بر شناسنامه ى بین المللى این دیار است ، دیارى که نامش در هر شعر و ترانه و خاطره اى رخنه کرده ، دیارى که شهرتش نه از بوى نفت که از بوى خاکِ نمناک شده از خون عاشقان است و شهروندان آبادان خودرا وارث این خاک مقدس میدانند و چه دردناک است شنیدن مرثیه ، براى غربتِ یادگارِ پدرى، آن هم در قطعه اى از ترانه ى ایرج جنتى عطایى ؛
با پدر آرزوى باغى بود
روى خاکى که شکل مُردن داشت
بسکه تٓن تشنه بود خاکِ من
پدرم شوقِ جان سپردن داشت

اینک نزدیک به سى سال از پایان جنگ تحمیلى میگذرد اما پیکرِ آبادان هنوز بوى باروت میدهد و از زخمِ ترکش در عذاب است ، هنوز براى تنفس ، ماسک اکسیژن بر دهان دارد و گوش هایش از صداى خمپاره پُر است ، لبش را با آب شور، تر میکند و در هواى خاک آلود نفس تازه میکند که واقعا حیرت انگیز است و این تعجب و حیرت از ویران ماندنِ آبادان را در چهره ى مسافران نوروزى و راهیان نور میتوان بخوبى مشاهده کرد اما چندى میگذرد که تغییر و دگرگونى وضعیت اسفبار آبادان و خرمشهر در تغییر عنوانِ این دو شهرستان نمود پیدا کرده ؛
” منطقه ى آزاد اروند”
تغییرى که بجاى ایجاد فرصت براى مردم مظلوم این خطه به تهدیدى بزرگ مبدل شده است.
تهدیدى که در بخش فرهنگى و هنرى به نابودى بیت المال انجامید. جامعه ى فرهنگى، هنرى و فعالین سیاسى ، اجتماعى آبادان که خود را صاحبان اصلى دولت تدبیر و امید میدانند با قدرت و غیرتی مثال زدنى نسبت به هدر رفتن بودجه ى چند ده میلیاردى مردم آبادان توسط مجموعه ی فرهنگى سازمان منطقه ى آزاد اروند طى سالهاى ٩٣-٩٢ واکنشى مقتدرانه به خرج دادند که به برکنارى مدیر هنرى سازمان انجامید و بسترى براى ورود حجت الاسلام والمسلمین زم به حیطه ى فرهنگى سازمان منطقه ى آزاد اروند فراهم کرد تا ساماندهى و بازسازى ویرانه هاى بجا مانده از سوء مدیریت آقازاده ها را به دنبال داشته باشد اما بر خلاف انتظار ، نتیجه ى زحمات فعالین فرهنگى ، هنرى ، سیاسى و اجتماعى آبادان به جولان دادن ، دخالت و تصمیم گیریهاى مشاورینِ غیر بومى در منطقه منتج شد ، برگزارى جشنواره ى فرهنگى در آبادان به مناسبت هفته ى دفاع مقدس و شکست حصر آبادان با مدیریت افراد غیر بومى و برنامه ریزى مشاورین غیر بومى و ناکار آمدى که جز هدر دادن بیت المال طى دو سال گذشته کارنامه ى دیگرى ندارند ، توهینى نابخشودنى به افرادیست که در طول چند ماه اخیر توان و زمان خود را صرف ساماندهى به اوضاع رقت انگیز حوزه ى معاونت فرهنگى سازمان منطقه ى آزاد اروند کرده اند
مردم آبادان که در انتخابات ریاست جمهمورى سال ١٣٩٢ حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانى را با بیش از هفتاد درصدِ آرا بعنوان رئیس جمهمور انتخاب کردند ، بى تدبیرى آقازاده ها و سوء مدیریت و تفرقه افکنى مدیران غیر بومى را در بخشهاى مختلف سازمان منطقه ى آزاد بخصوص مجموعه فرهنگى بر نمیتابند و به پشتوانه ى رأیشان به دولت یازدهم با تمام قواى سیاسى ، اجتماعى و فرهنگى خود مطالباتشان را پیگیرى خواهند کرد و از طریق کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى که نماینده و اعضاى آن هم اکنون در سازمان منطقه ى آزاد اروند مستقر هستند در جهت شفاف سازى عملکرد مالى و چگونگى صرف بودجه ى کلان فرهنگى سازمان منطقه ى آزاد اروند طى دوسال گذشته مجدانه اقدام خواهند نمود.
با سپاس
“جمع کثیرى از فعالین فرهنگى ، هنرى ، سیاسى و اجتماعى شهرستان آبادان”
۱۷/۰۶/۱۳۹۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.