آیا سلطانیان صندلی ریاست شورای شهر شوشتر را می خواهد؟ / دوره ریاست سلطانیان درب شورای شهر بر روی خبرنگاران بسته بود

خورنا – به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر ، در روزهای آینده انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر شوشتر برگزار خواهد شد ولی هنوز شورای شهر زمان و تاریخ انتخابات هیئت رئیسه خود را اطلاع رسانی ننموده است تا هم خبرنگاران و هم شهروندان از زمان آن مطلع باشند .

سابقه عدم اطلاع رسانی و بسته بودن درب شورای شهر بر روی خبرنگاران از زمان ریاست غلام سلطانیان در شورای شهر شوشتر آغاز شد و تاکنون نیز ادامه داشته است به گونه ایی که نه تنها شهروندان از جلسات و مصوبات شورای شهر و تصمیم گیریهای این شورا بی اطلاع بوده اند بلکه سلطانیان هیچگاه نمی خواست که حتی خبرنگاران از ریز جزئیات جلسات شورا که می بایست علنی باشند مطلع گردند و عملا این نوع نگاه سلطانیان باعث شد که فضای شورای شهر شوشتر را بسته نگه دارد .

غلام سلطانیان معتقد بود که نباید خبرنگاران از جزئیات جلسات شورای شهر و تصمیمات این شورا مطلع گردند تا مبادا اطلاع رسانی خبرنگاران باعث چالش در شورای شهر بشود و به همین جهت شهروندان و خبرنگاران که می بایست محرم شورای شهر باشند با درب بسته روبرو می شدند .

بارها خبرنگاران جهت پوشش جلسات شورای شهر به این تشکل مردمی مراجعه می نمودند ولی فردی از پشت درب بسته شورای شهر می گفت که جلسه شورای شهر غیرعلنی است و خبرنگاران نمی توانند به داخل ساختمان شورای شهر شوشتر وارد بشوند . ( نمونه از این مثالها برای خبرنگاران فراوان است )

سلطانیان همیشه پرسش خبرنگاران را با شفافیت نمی داد و به خبرنگاران می گفت اگر لازم باشد بعدا اطلاع می دهیم . پاسخهای سلطانیان نه شهروندان شوشتر را قانع می نمود و نه خبرنگاران را .

سلطانیان که ریاست شورای شهر شوشتر را برعهده داشت هیچگاه به خبرنگاران و مردم نگفت که چرا با استعفای آرش دُر شهردار قبلی موافقت نمودند و دلایل واقعی این استعفا چه بوده است ؟ غلام سلطانیان هیچگاه به مردم و خبرنگاران نگفت که چرا یازده عضو شورای شهر به استعفای آرش دُر رای مثبت داده و چرا باز هم یازده عضو شورای شهر شوشتر به محراب فلسفی زاده شهردار جدید شوشتر رای مثبت داده اند؟ سلطانیان هیچگاه به مردم و خبرنگاران نگفت که گزینه های پیشنهادی دیگر برای شهردار شوشتر چه کسانی بوده اند و چرا نام برخی چهره های مطرح و توانمند به لیست شورای شهر افزوده نشد؟

غلام سلطانیان پای در راهی گذاشت که انتقادات به شورای شهر را به اوج خود رساند و هم اکنون که زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر شوشتر فرا رسیده است بنا به قولی که خود داده است نباید دیگر کاندیدای ریاست شورای شهر شوشتر بشود .

اگر غلام سلطانیان بار دیگر کاندیدای ریاست شورای شهر شوشتر بشود عملا به زیر قول خود زده است زیرا هم اعضای شورای شهر از این تصمیم وی مطلع هستند و هم مردم .

کسی که می خواهد به جای سلطانیان ، ریاست شورای شهر شوشتر را برعهده بگیرد باید دربهای شورای شهر را بر روی خبرنگاران باز نماید تا مردم از تصمیمات و جلساتی که درون ساختمان این شورا گرفته می شود توسط خبرنگاران مطلع و باخبر بشوند به این معنی که شورای شهر شیشه ایی بشود یعنی اینکه هیچ رازی در شورای شهر نباید از چشم خبرنگاران و مردم پنهان بماند ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.