تصاویر: دفاع از کارون در قلب اصفهان

خورنا – مسعود اسدی، شهروند خوزستانی و رئیس انجمن صنفی کشاورزان استان و رییس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی کشور در اقدامی جالب در قلب استان اصفهان به دفاع از کارون پرداخت و انتقال آب از کارون به اصفهان را محکوم کرد.

IMG-20150909-WA0005 IMG-20150909-WA0006 IMG-20150909-WA0004 IMG-20150909-WA0003

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.