با رای گیری اعضا و به مدت یک سال :

اعضای کمیسیونهای شورای شهر اندیمشک مشخص شد

خورنا – به گزارش خورنا شب گذشته در جلسه شورای شهر اندیمشک اعضای کمیسیونهای مختلف شورا انتخاب شدند.

شورای شهر اندیمشک پنج کمیسیون اصلی عمران، حقوقی، فرهنگی، مالی و محیط زیست دارد که اعضای آن به شرح ذیل می باشند:

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر اندیمشک :

عبدالرضا پاپی
تراب قلاوند
حسین شهاوند
رعنا میرعالی
صدیقه میری

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر اندیمشک :

مهدی قلی کیانی
مصطفی اسکندری
حسین شهاوند
عبدالرضا پاپی
سید سام حسینی

اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر اندیمشک :

محمد رضا بختیاری
فضل الله باقری
سید سام حسینی
رعنا میرعالی
کرامت میری

اعضای کمیسیون مالی شورای شهر اندیمشک :

فضل الله باقری
رعنا میرعالی
کرامت میری
محمد رضا بختیاری
مصطفی اسکندری

اعضای کمیسیون محیط زیست شورای شهر اندیمشک :

تراب قلاوند
مهدی قلی کیانی
صدیقه میری
حسین شهاوند
مصطفی اسکندری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.