مطالبه گری شهروندان و چالشهای پیش رو

خورنا -هرمولفه و حرکت فرهنگی و اجتماعی در مسیر نهادینه سازی و رشد خود طبعا دچار چالشهای پیرامونی خواهد شد.شناخت و اسیب شناسی این چالش ها توسط شهروندان،نخبگان و صاحب نظران باعث پویایی،دوام و اثربخش بودن بهتر ان خواهد شد.لفظ چالش در تعاریف اجتماعی و سیاسی دارای معانی مختلفی است که انچه که در این متن مد نظر قرارخواهد گرفت شامل: معضل ،مشکل ،دغدغه،مانع و افت است.

خورنا -پویان تابناک: هرمولفه و حرکت فرهنگی و اجتماعی در مسیر نهادینه سازی و رشد خود طبعا دچار چالشهای پیرامونی خواهد شد.شناخت و اسیب شناسی این چالش ها توسط شهروندان،نخبگان و صاحب نظران باعث پویایی،دوام و اثربخش بودن بهتر ان خواهد شد.لفظ چالش در تعاریف اجتماعی و سیاسی دارای معانی مختلفی است که انچه که در این متن مد نظر قرارخواهد گرفت شامل: معضل ،مشکل ،دغدغه،مانع و افت است.
۱-قطعا بهترین شیوه مطالبه گری،پرسشگری و نظارت شهروندی در قالب تشکیلات همچون سازمانهای مردم نهاد و احزاب تحقق می یابد.ایجاد و تداوم فعالیتهای تشکیلاتی در جامعه ما متاسفانه همواره با افات و موانع گسترده ای همراه بوده است.عدم دغدغه و انگیزه لازم جهت فعالیتهای غیرانتفاعی و تشکیلاتی همواره از موانع اصلی بوده است.مهم تر بیماریهای تاریخی وخلقیات موجود بین ما ایرانیها در فعالیتهای گروهی و تشکیلاتی در ابعاد فرهنگی،اجتماعی و سیاسی بوده که از جمله دلایل ان می توان به ضعف در فرهنگ کار جمعی ،رفتارهای بعضا مستبدانه و تمامیت خواهانه ،تک روی ،نگاههای سیاه و سفید،دید قهرمان مدارانه و در کل افکار و رفتارهای احساسی و کمتر عقلانی اشاره کرد.
۲-افزایش روز افزون حس بی تفاوتی اجتماعی در عموم مردم بالخصوص نخبگان جامعه بنا به دلایلی از جمله سرخوردگی و بی اعتمادی ،درصدرقرار گرفتن اولویت دغدغه های اقتصادی،ترس از عدم حمایت حاکمیت جهت فعالیتهای اجتماعی،گسترش فردگرایی ناشی از فرهنگ زندگی شهرنشینی ،ضعف در سیستم اموزش و بالخصوص نداشتن دانش کافی(از اهمیت این مسله بر روند توسعه و رفع محرومیتها)خواهد بود.
۳-عدم اشنایی و استفاده از روشهای انتقاد سازنده و مثبت و با نتایج اصلاح گرایانه ،از معضلات و اسیبهای جدی این روند چه در قالب فردی و چه تشکیلاتی بوده و باعث شده همواره این حرکت به ورطه غیرسازنده ،مخرب و توهین امیز افتاده که خود سبب سایر برخوردها و حواشی خواهد شد.همچنین به وفور حتی بین تحصیلکردگان جامعه دیده شده که انتقاد و پرسشگری به شکل هیجان و احساس و بر پایه شایعات و اطلاعات ناصحیح بوده که خود جزء دیگری از موانع و افات است.
۴-رعایت تقوا،اخلاق و انصاف در مسیر مطالبه گری و پیگیری حقوق شهروندی قوام دهنده،تسهیل کننده و اعتماد اور است و باعث خواهد شد هر دو طرف بهتر و موثرتر به اهداف مشترک که همان توسعه ،پیشرفت و اصلاح امور است برسند .متاسفانه عدم رعایت اخلاق ،انصاف ،موازین شرعی و توجیه هدف با هر وسیله ای بعضا در جامعه ما توانسته این مسیر را به پرتگاه بی اخلاقی و سقوط بیاندازد.رعایت این ملاحضات انچنان مهم و اساسی است که در قران و سایر متون دینی و سنت اهل بیت (ع) بالخصوص در زندگی سیاسی و اجتماعی امام علی(ع) و سخنان گهربار ایشان در نهج البلاغه به موارد فراوانی اشاره شده و مکررا سفارش به رعایت اعتدال،اخلاق و انصاف در گفتار و عمل گردیده است.
در پایان باید تاکید کرد که چالش های ذکر شده فوق از مهمترین موارد و نه همه انها بوده و لذا نیاز به ذکر و مداقه در سایر موارد و موشکافی انها می باشد.

پویان تابناک- فعال اجتماعی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.