مشکل یک راننده تاکسی اهوازی

خورنا – من یک راننده تاکسی شهر اهواز هستم که زیر نظر شرکت پیمانکاری سون فعالیت میکنم. این شرکت پیمانکاری همیشه حقوق رانندگان تاکسی را نقض میکند.

هر چند وقت به بهانه تعویض آرم و برچسب های تاکسی مبالغی را از رانندگان اخذ میکند و با اینکه هر ماه مبالغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی دریافت میکند اما دیده شده که این مبالغ را به حساب تامین اعمال نکرده و مشکلاتی را برای بعضی رانندگان ایجاد کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • درد و رنج ما بیکاری متاسفانه هر نماینده ای که میفرستیم خبری از رنج ومهنت مردم ما ندارد مگه با ظهور آقا درست بشه

  • چرا مشکلات ماهشهر رو منعکس نمیکنید؟
    من چندبار مشکلات شهرى مهمتر را براى شما ارسال کردم که متاسفانه منعکس نکردید