مشکل آب و برق دبستان خیراندیش شوشتر فقط با پول حل می شود

خورنا – مدیران ادارات آب و برق شوشتر حل مشکل انشعاب آب و برق دبستان خیراندیش که در مسکن مهر فرهنگ شهر قرار دارد را در فراهم نمودن پول می دانند .

رئیس اداره برق شوشتر در گفتگو با خبرنگار خورنا در شوشتر گفت : اگر هزینه انشعاب برق دبستان خیراندیش شوشتر واریز بشود برق این دبستان وصل می شود .

البرز پورعابد افزود : اداره برق شوشتر نمی تواند بدون هزینه انشعاب برق مشکل برق دبستان خیراندیش را برطرف نماید و باید هزینه انشعاب برق واریز بشود .

همچنین رئیس اداره آب و فاضلاب شوشتر در خصوص مشکل آب این دبستان در گفتگو با خبرنگار خورنا در شوشتر گفت : تا هزینه انشعاب آب دبستان خیراندیش شوشتر واریز نشود نمی توانیم مشکل انشعاب آب این دبستان را برطرف نماییم .

علیرضا بنیادی افزود : ما نمی توانیم بدون هزینه انشعاب آب ، مشکل دبستان خیراندیش شوشتر را برطرف نماییم و این برای ما قانون است که باید هزینه انشعاب آب واریز گردد .

لازم به ذکر است که هنوز مشخص نیست چرا مشکل آسفالت جاده دبستان خیراندیش شوشتر برطرف نمی شود و احتمالا مشکل آسفالت جاده این دبستان نیز در عدم تامین پول می باشد ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.