خیرین هزینه انشعاب آب، برق و آسفالت دبستان خیراندیش شوشتر را برعهده بگیرند

خورنا – به گزارش خورنا از شوشتر ، با وجود مصاحبه مدیر اداره آموزش و پرورش شوشتر مبنی بر اینکه دبستان خیراندیش که واقع در مسکن مهر فرهنگ شهر قرار دارد فاقد آب و برق بوده و جاده این دبستان نیز آسفالت نمی باشد ، امروز مدیران ادارات آب و برق شوشتر در مصاحبه با خبرنگار خورنا در شوشتر عنوان نمودند که مشکل انشعاب آب و برق این دبستان با پول حل می شود و باید هزینه انشعاب آب و برق دبستان خیراندیش شوشتر واریز بشود .

اما جاده دبستان خیراندیش شوشتر نیز فاقد آسفالت می باشد و دانش آموزان این دبستان در زمستان با مشکل مواجه خواهند شد .

جا دارد خیرین نسبت به تامین هزینه های انشعاب آب ، برق و آسفالت جاده دبستان خیراندیش شوشتر اقدام نمایند تا دانش آموزان این دبستان همزمان با شروع مدارس با مشکل مواجه نشوند ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.