تیر وکمان دار ماهشهری، مقام چهارم استان را کسب کرد

خورنا – نتایج مسابقه تیراندازی باکمان قهرمانی استان(یادواره مرحوم کرامت شیرعلی) امروزجمعه۶شهریور.اهواز

رشته ریکرو:آقایان قدرت آقاجری امیدیه نفر اول.رضا هموله محمدی مسجدسلیمان نفر دوم جواد مندنی زاده امیدیه سوم.

بانوان :خانمها نیکزادآبادان اول.رضازاده اهواز دوم.بهمئی سوم

کامپوند آقایان .نفراول عباس اسماعیل وندی اهواز.رامین طحان دزفول دوم .حسینی فر سوم شدند.

در این دور از مسابقات فرزین اوشال بعنوان تنها شرکت کننده از شهرستان ماهشهر در رشته ریکرو به مقام چهارم دست یافت که با توجه به امکانات در اختیار قرار گرفته نتیجه بسیار خوبی بوده و امید است با توجه بیشتر مسئولین در مسابقات بعدی نتایج بهتری کسب گردد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.