ابقا رئیس شورا شهر دزفول در جلسه رای گیری هیئت رئیسه شورا

خورنا – روز ۱۱شهریور ۹۴ در آخرین روز از اعتبار هئیت رئیسه سال دوم از شورای چهارم ,جلسه رای گیری برگزار گردید که گزارش لحظه ای انتخابات به شرح زیر میباشد
۸ و ۱۵ دقیقه: با گذشت ۱۵ دقیقه از موعد مقرر همچنان اعضای شورا بطور کامل و همچنین نماینده فرماندار در جلسه حضور پیدا نکرده و خبرنگاران نیز پشت درب های بسته اند.

۸ و ۳۲ دقیقه: آغاز جلسه در غیاب دو عضو شورای شهر بدلایل مسافرت و مرخصی

۸ و ۳۵ دقیقه: اعلام حضور کاندیداهای ریاست جدید شورای شهر دزفول

۸ و ۳۹ دقیقه: ایرج نادبی زاده با کسب ۱۱ رای در سمت خود برای ریاست شورای اسلامی شهر دزفول ابقا شد. گفتنی است که کاندیدایی دیگر برای ریاست اعلام حضور نکرد.

۸ و ۴۰ دقیقه: کاندیداتوری عظیم سرافراز و محمد حاجی خلف برای نائب رئیسی

۸ و ۴۲ دقیقه: محمد حاجی خلف با کسب ۸ رای در مقابل ۳ رای عظیم سرافراز، نائب رئیس جدید شورای شهر دزفول شد.

۸ و ۴۶ دقیقه: عادل دوایی فر با کسب ۸ رای در مقابل ۳ رای سعید آئینه افروز بعنوان خزانه دار شورا انتخاب شد.

۸ و ۴۸ دقیقه: هوشنگ زلقی و حسین گلستان باغ غایبین این جلسه هستند.

۸ و ۵۱ دقیقه: عظیم سرافراز با کسب ۱۰ رای، سخنگوی جدید شورای شهر دزفول شد. کاندیدایی دیگر برای این مسئولیت اعلام حضور نکرد.

۸ و ۵۵ دقیقه: ماندانا نوین با ۱۱ رای موافق منشی جدید شورا شد. کاندیدایی دیگر برای این مسئولیت اعلام حضور نکرد.

۸ و ۵۹ دقیقه: ایرج نادبی زاده ضمن تشکر از هیئت رئیسه قبلی و بیان اینکه در رای گیری هیئت رئیسه نگرانی مردم را لحاظ و مد نظر قرار دادیم، گفت: هیئت رئیسه جدید کار خود را از روز شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ آغاز خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.