کاهش ۶۰درصدی اعتبارات رامشیر نسبت به سال ۹۳

خورنا – فرماندار رامشیر: اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال جاری ۴ میلیارد تومان می باشد و نسبت به سال گذشته ۶۰درصد کاهش یافته است.

 به گزارش خورنا از رامشیر جلسه هماهنگی کمیته برنامه ریزی شهرستان  با حضور سعید فیوضی فرماندار، روح الله شفیعی معاون فرمانداری، وسطایی کارشناس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان و کلیه رؤسای ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه فرماندار رامشیر با اشاره به اینکه این جلسه به منظور اتخاذ تصمیم برای تصویب پروژه های پیشنهادی ادارات شهرستان از محل اعتبارات تملک دارایی برگزار گردیده است اظهار داشت

سعید فیوضی با اشاره به اینکه امسال در توزیع اعتبارات  پروژه های بالای ۸۰ درصد پیشرفت  مبنا قرار گرفته شده است، سقف اعتبارات سال ۹۳ را بیش از ۱۰ میلیارد  تومان عنوان کرد و این اعتبارات در سال‌ جاری به ۴ میلیارد تومان کاهش یافته  است که در مقایسه با سال گذشته  ۶۰ درصد کاهش یافته است .

وی با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات چند سال اخیر صرف پرداخت دیون و مطالبات گردیده است و حجم کمی از اعتبارات صرف انجام پروژه گردیده است تاکید نمود:کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین دقیق دیون و مطالبات و اعلام آن به فرمانداری اقدام نمایند.

در ادامه وسطایی کارشناس سازمان برنامه و بودجه استان و دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان رامشیر اظهار داشت: برای توزیع  اعتبارات سه مدل طراحی شده است که بر اساس مدل پیشنهادی در استان طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد را به طور کامل تامین اعتبار کنیم و  پنجاه  درصد باقیمانده اعتبارات نیز به طرح های نیمه تمام در شهرستان هایی اختصاص داده می شود که از طرح های ۸۰ درصد سهمی نداشتند.

وی افزود :پروژه های نیمه تمام را می توان با کمک بخش خصوص  و یا تغییر کاربری تکمیل کرد.

 

در ادامه لیست توزیع  اعتبارات تملک دارایی شهرستان و پروژه های هر دستگاه اجرایی اعلام شد و در پایان هر یک از رؤسای ادارات پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.