دفاع واتساپی عضو شورای شهر اهواز از آزادسازی تردد خودروهای اروند

خورنا – حسین حیدری عضو شورای شهر اهواز: سلام دوستان کار استاندار در رابطه با تردد ماشین های اروند قانونی بود به این صورت که شورای امنیت ملی یک سری اختیارات به استانداران مرزی برای ایجاد انگیزه برای ماندن مردم این استان ها در استان و ایجاد امنیت و آرامش و رونق اقتصادی در این استانها، داده است که مصوبه شورای امنیت ملی هم قانون است و استاندار هم از این اختیارات تفویض شده شورای امنیت ملی استفاده کرده و در شورای تامین استان مصوبه ای تصویب کرد که تردد این قبیل ماشین ها در سطح استان آزاد شده و این مصوبه شورای تامین قانونی است حتی هییت دولت نیز نمی تواند آنرا نقض کند مگر شورای امنیت ملی.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.