برگزاری انتخابات حزبی در شوشتر و گتوند جدی شد/ راه اندازی گروههای واتس آپ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس

خورنا – پس از انتشار خبر برگزاری انتخابات مجلس دهم در شوشتر و گتوند به صورت حزبی و جناحی که در سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر منتشر شد ، اصلاح طلبان در شوشتر و گتوند گروههای واتس آپ خود را راه اندازی نمودند.

راه اندازی گروههایی با نامهای ” اصلاح طلبان شوشتر و گتوند ” و ” جوانان اصلاح طلب شوشتر ” و غیره نمونه هایی از فعالیت جدی جناح اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم است که در واتس آپ راه اندازی شده است.

شاید هنوز برخی نمی دانند انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوشتر و گتوند چگونه حزبی و جناحی برگزار می شود و مردم چگونه می توانند در انتخابات به صورت حزبی و جناحی مشارکت و رای خود را به صندوق بیندازند؟

به گزارش صفحه ویژه انتخابات مجلس دهم خورنا ، در انتخابات حزبی که قرار است برای اولین بار برگزار گردد معمولا احزاب طرفدار جناح اصولگرایان و اصلاح طلبان می بایست به فوریت در شهرستانهای شوشتر و گتوند شعبه و یا شاخه راه اندازی نمایند و راه اندازی دفتر هر حزب از جناح اصولگرایان یا اصلاح طلبان مستلزم گرفتن مجوز از دفتر مرکزی همان حزب در کشور می باشد.

تاکنون از جناح اصولگرایان هیچ حزب سیاسی در شوشتر و گتوند مجوز از سوی دفتر مرکزی احزاب حامی جناح اصولگرایان صادر نشده است و به همین جهت اصولگرایان در شوشتر و گتوند با مشکل بزرگی در انتخابات مجلس روبرو می باشند و همان نداشتن حداقل یک دفتر حزب سیاسی در این دو شهرستان است.

اما جناح اصلاح طلبان در شهرستان شوشتر و گتوند تاکنون گامهای بیشتری برای فعالیت حزبی برداشته اند و اصلاح طلبان در شوشتر دارای حزب اعتماد ملی و شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان می باشند . گرچه اصلاح طلبان باید مجوز دفتر سایر احزاب اصلاح طلب دیگر مانند حزب ندای ایرانیان ، حزب اتحاد ملت ایران و سایر احزاب اصلاح طلب دیگر را در شوشتر کسب نمایند تا بیشتر بتوانند در این انتخابات و سایر انتخابات مختلف مانور بدهند.

سردرگمی برخی شهروندانی که حامی جناح اصولگرایان می باشند به دلیل نداشتن حداقل یک دفتر حزب سیاسی در انتخابات قابل مشهود است و اگر اصولگرایان نتوانند مجوز یک حزب سیاسی را در شوشتر کسب نمایند تنها مجبور هستند به کاندیدایی که تفکرات اصولگرایی مانند سردار گیلانی ، سرهنگ اسحاق عسگری ، عباس نوری و یا بُوَرد دارند رای بدهند که البته این کاندیدا معلوم نیست در صورت پیروزی در انتخابات مجلس از عملکرد خود به جناح اصولگرایان و حامیان آنها پاسخگو هستند یا خیر ؟ ولی مردم شوشتر و گتوند که در انتخابات برای اولین بار می خواهند تمرین دموکراسی نمایند و به صورت حزبی و جناحی رای بدهند می بایست از بین کاندیدای اصولگرا یا اصلاح طلب یکی را انتخاب و در روز رای گیری به کاندیدای اصولگرایان یا اصلاح طلبان رای بدهند زیرا این مردم هستند که انتخابات را حزبی و جناحی برگزار می نمایند .

پس از اعلام خبر برگزاری انتخابات مجلس دهم در شوشتر و گتوند بر پایه انتخابات حزبی و جناحی به منظور ریشه کن کردن انتخابات قومیتی و طایفه ایی که در سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر منتشر شد ، برخی از کاندیدای انتخابات برای کسب آرای اصولگرایان و اصلاح طلبان خود را کاندیدای مستقل و یا فراجناحی و فراحزبی به مردم شوشتر و گتوند معرفی می نمایند که باید شهروندان در این زمینه هوشیار بوده و فریب عناوینی مانند : کاندیدای مستقل ، کاندیدای فراجناحی و فراحزبی و غیره را نخورند و شهروندان به هیچ کاندیدایی در انتخابات مجلس دهم اجازه ندهند که از قومیت ( شوشتری ، گتوندی ، بختیاری و عرب ) و یا طایفه ایی ( مانند طایفه منجزی ، بهداروند و غیره ) سوء استفاده نمایند .

برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات در شهرستانهای شوشتر و گتوند ، انتخابات به صورت حزبی و جناحی برگزار می شود و دیگر انتخابات قومیتی و طایفه ایی که منجر به عقب ماندگی بیشتر در این دو شهرستان بشود برگزار نمی گردد . همچنین شهروندان شوشتر و گتوند مراقب باشند که کاندیدا خود را اصولگرای اصلاح طلب یا اصلاح طلب اصولگرا معرفی ننمایند تا از این طریق برخی از کاندیدا بخواهند هم آرای اصولگرایان را به دست بیاورند و هم آرای اصلاح طلبان را .

بنابراین مردم از همه کاندیدای انتخابات مجلس دهم در شوشتر و گتوند که جلسات انتخاباتی در هر مکانی که برگزار می نمایند ، این پرسش را از کاندیدا مطرح نمایند که شما کاندیدای اصولگرایان هستید یا اصلاح طلبان ؟ همچنین مردم از کاندیدا بپرسند در انتخابات مجلس دهم کدام حزب سیاسی از شما حمایت خواهد نمود ؟

این نوع برگزاری انتخابات نشاندهنده یک انتخابات دموکراتیک و حزبی است که تجربه خوبی در اروپا و آمریکا نیز داشته است زیرا جناحهای سیاسی و احزاب بعدا پاسخگوی نمایندگان خود به مردم می باشند . ولی نمایندگانی که با سوء استفاده از قومیت های شوشتری ، گتوندی ، بختیاری و عرب و یا با سوءاستفاده از نام طایفه و یا تحت عنوان کاندیدای مستقل و فراجناحی و فراحزبی به مجلس راه پیدا می کنند بعدا نیز به مردم در برابر عملکرد خود پاسخگو نیستند .

حال همه کاندیدای انتخابات مجلس دهم در شوشتر و گتوند مانند : سردار سرتیپ سهراب گیلانی ، سیدمحمد سادات ابراهیمی ، محمود خرم دل ، سعید ایزدیان ، سرهنگ اسحاق عسگری ، بُوَرد ، عباس نوری و دیگر کاندیدای احتمالی باید موضع سیاسی خود اعم از اصولگرا یا اصلاح طلب را به صورت شفاف به مردم اعلام نمایند و در صورتی که یک حزب و یا جبهه سیاسی از آنها حمایت می کند را به صورت علنی به همراه نام حزب به مردم اعلام نمایند ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.