رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک:

مرکز تخصصی دندان پزشکی اندیمشک افتتاح شد

خورنا – رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: با هدف تأمین نیاز شهروندان در
بخش سلامت دهان و دندان مرکز تخصصی دندان پزشکی اندیمشک افتتاح شد.

احمد مجیدی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: دهان و
دندان نقشی مهم و مؤثر در ارتقا شاخص های درمانی شهرستان دارد و تضمین
کننده توسعه بستر سلامتی و بهداشت عمومی در جامعه است.

وی گفت: با توجه به نیاز شهروندان و با هدف افزایش رضایت عمومی، ساخت
مرکز تخصصی دندان پزشکی اندیمشک در دستور کار قرار گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک عنوان کرد: پس از پیگیری های گسترده و
با هدف تأمین نیاز شهروندان در بخش سلامت دهان و دندان مرکز تخصصی دندان
پزشکی اندیمشک افتتاح شد.

وی افزود: این مرکز با اعتباری بالغ بر ۹۳۰ میلیون ریال در شهرستان احداث
و تکمیل گردیده است.

مجیدی بیان کرد: با افتتاح این مرکز خدمات حوزه دندان پزشکی در شهرستان
توسعه و تقویت می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک عنوان کرد: در این مرکز خدمات مختلف
حوزه بهداشت دهان و دندان در بخش جرم گیری و پر کردن به شهروندان ارائه
خواهد شد.

وی گفت: پس از راه اندازی مرکز دندان پزشکی اندیمشک، به زودی حوزه خدمات
تخصصی بهداشت دهان و دندان از قبیل عصب کشی هم در این مرکز پیش بینی و
در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.