تحلیل یک اصلاح طلب از آرایش انتخاباتی مجلس

خورنا -محمد عطریانفر در مورد شرایط آرایش انتخاباتی گروه های مختلف برای کسب کرسی های مجلس دهم ضمن بیان اینکه انتخابات پیش رو رقابت بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا به خصوص گروه های عقلایی ۲ گروه است، تصریح کرد: این ظرفیت و پختگی سیاسی به وجود آمده است که هر ۲ جریان بتوانند فارغ از هر گونه تندروی و افراط با منطق عقلانی در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند و رقابت در تراز نظام جمهوری اسلامی را سامان بدهند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر اینکه این انتخابات از رفتارهای رادیکال و تند نیز بی بهره نخواهد بود، گفت: جریاناتی که سعی می کنند فضای سیاسی کشور را آشفته ببینند و تمایل به فضای تند و غیر منطقی دارند، اگرچه ممکن است در عرصه تبلیغات حضور چشمگیر داشته باشند، اما به طور قطع در انتخاب مردم جایگاهی نخواهند داشت. وی اظهار امیدواری کرد: مجلس دهم یک مجلس کاملا منطقی، معقول و با ترکیب مناسبی بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • لطفا اخبار شهرستان بهبهان را که از لحاظ سیاسی و انتخاباتی و چه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی اقتصادی از سایت بهبهان ما دریافت کنید.سایت خوبیه.با وجود اصولگرا بودن اما معتدل و منطقی اخبار را منتشر میکند.اخبار هر دو جناح را منتشر میکند.
    من که یک اصلاح طلب هستم این سایت را بهترین سایت خبری بهبهان میدانم.بخصوص برای انتخابات مجلس دهم.