تنش در جلسه انتخاباتی لیدر کاندیدای اصولگرایان در شوشتر

خورنا – یک جلسه انتخاباتی که توسط لیدر کاندیدای اصولگرایان و دلواپسان در انتخابات مجلس دهم در شهرستان شوشتر برگزار شده بود به تنش کشیده شد .
به گزارش صفحه ویژه انتخابات مجلس دهم خورنا ، براساس شنیده ها در این جلسه که به منظور حضور لیدر کاندیدای اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم در شوشتر برگزار شده بود ، به تنش منجر گردید .
یکی از حاضرین جلسه پرسشی را از لیدر کاندیدای اصولگرای انتخابات مجلس مطرح می کند که با واکنش تند این کاندیدای اصولگرا مواجه می شود و جلسه به تنش و بگو مگو منجر می شود .
گفتنی است که فرد پرسش کننده خطاب به لیدر کاندیدای اصولگرایان و دلواپسان می گوید شما هنوز یک کاندیدا هستید و دارید مردم را تهدید می کنید وای به حال روزی که به مجلس بروید . شما حق ندارید مردم شوشتر را تهدید کنید ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.