دبستان خیراندیش شوشتر نه آب دارد و نه برق!

خورنا -رئیس اداره آموزش‌ و پرورش شوشتر گفت : با وجود مکاتبات متعدد با اداره‌های مربوطه ، دبستان خیراندیش این شهرستان دارای آب و برق نیست.

احمد شهرانی در گفتگو با خبرنگار  خورنا در شوشتر افزود : تاکنون مکاتبات متعددی با ادارات برق و آب شوشتر داشته‌ایم ولی مشکل انشعاب آب و برق دبستان خیراندیش برطرف نشده است.

وی خاطرنشان کرد : حتی فرماندار شوشتر نیز در جلسه شورای آموزش‌ و پرورش دستور دادند که مشکل آب و برق این دبستان برطرف شود ولی تنها اداره آب وعده حل مشکل انشعاب آب دبستان خیراندیش را داده است.

شهرانی تصریح کرد : متأسفانه جاده دسترسی به دبستان خیراندیش شوشتر که در مسکن مهر فرهنگ شهر قرار دارد هنوز آسفالت نشده است.

رئیس اداره آموزش‌ و پرورش شوشتر گفت : اگر مشکل آسفالت جاده دبستان خیراندیش و مشکل انشعاب آب و برق آن تا قبل از مهر که فصل شروع مدارس است برطرف نشود دانش‌آموزان این دبستان با مشکل مواجه خواهند بود و امیدواریم این دغدغه مدیریت آموزش‌ و پرورش شوشتر برطرف شود ./1

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.