جوابیه حزب کارگزاران خوزستان به یک خبر

خورنا – حزب کارگزاران سازندگی خوزستان در واکنش به یک خبر در خصوص آبستراکسیون جلسه شورای مرکزی این حزب، جوابیه ای ارسال کرد. متن جوابیه:

بسمه تعالی

به استحضار میرساند جلسه شورای حزب کارگزاران سازندگی استان خوزستان در تاریخ سه شنبه ۹۴/۵/۲۷با حضور ۹تفر ازاعضای این شورا تشکیل شد وتعداد ۷نفر ازاعضا به علت مسافرت یا ماموریت اداری با هماهنگی قبلی در جلسه حضور نداشتند وخبر عدم حضور ۱۳ نفر به علت اعتراض کاملا کذب وتاکنون هیچکدام از اعضاء شورا چنین اظهاراتی را بیان  نداشته اند واین خبر از سوی فرد یا افرادی که به حزب راه پیدانکرده اند جهت تخریب چهره تحزب در استان نشر پیدا کرده که مصداق نشر اکاذیب وتشویش اذهان عمومی میباشدکه از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری می باشد

روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.