کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در دزفول برگزار شد

خورنا – محمد افضل زاده رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دزفول اظهار داشت : با توجه به فراهم شدن اورژانس هوایی در شهرستان دزفول به منظور ارتقای سطح آموزش کارکنان ۱۱۵ با حضور اساتید مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی کشور، کارگاه آموزشی اورژانس هوایی برگزار شد. افضل زاده گفت:

در این برنامه آموزشی یکروزه اورژانس هوایی و ساختار آن در ایران و جهان، الزامات آمبولانس هوایی و استاندارد های آن و همچنین ارایه کار گروهی، توسط اساتید آقایان دکتر محمد سرور و مجتبی خالدی ارایه شد وی افزود:

از پد بالگرد نیز بازدید بعمل آمد. افضل زاده گفت: در این کارگاه مسئولان اورژانسهای دزفول، شوش، گتوند، مترونها و کارکنان تیم اورژانس هوایی و اپراتورهای مرکز تماس حضور داشتند. گفتنی است در این کارگاه دکتر رضا فاتحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از حضور اساتید و دست اندر کاران برگزاری کارگاه تقدیر و تشکر کرد.

لازم به ذکر است که اورژانس هوایی دزفول چند روز قبل توسط دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان افتتاح گردید ۲۰۱۵۰۸۱۷_۱۷۰۷۲۹_۱۸۶۸۴DSC08254_18676DSC07851_18662DSC08286_18667

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.